Avocații Italia on-line. Cel mai mare portal juridic italiene de avocați.


Fundația europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă


Fundația europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă este o agenție a Uniunii europene, situat în DublinAcesta a fost format în luna Mai de Consiliul european, pentru a contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă în întreaga Europă. Aceasta susține o serie de operațiuni specializate de monitorizare și condiții de măsurare în Europa, inclusiv: sondaje Periodice privind condițiile de muncă, european privind calitatea vieții organizaționale și politici referitoare la timpul de lucru (primul sondaj privind condițiile de muncă a fost realizat în, Fundația europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă descrie rolul acesteia pe pagina proprie de informații, după cum urmează: de a Oferi informații, consiliere și consultanță - pe viață și condițiile de muncă, relații industriale și managementul schimbării în Europa - pentru actori-cheie în domeniul politicii sociale a UE, pe baza unor informații comparative, cercetare și analiză. A fost unul dintre primele organisme stabilite pentru a lucra pe un subset specific al politicii UE Fundația europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă este supravegheat de către un director, un director adjunct și de un consiliu de administrație. Consiliul de administrație se întrunește o dată pe an pentru a seta bugete și politică, și să decidă un an și patru ani de programe de lucru.