Jaf în villa: patruzeci de minute de teroare, un Avocat și soția confiscate